Фармацевтическая химия, дизайн лекарств Рудольф Акопян

Ռուդոլֆ Հակոբյան

ВАКУУМНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ

Վակուումային սպեկտրաչափություն

Վակուումային սպեկտրաչափությունը ընդգրկում է սպեկտրի վակուումային՝ ՈւՄ- (190-10 նմ) և փափուկ ռենտգենային  (10 –ից մինչև 0,4 – 0,6 նմ, տես Рентгеновские лучи, Длина волны) մարզերում կլանման, ճառագայթման, անդրադարձման սպեկտրների ստացման, ուսումնասիրման և կիրառման բնագավառը: Ալիքների երկարության այդ մարզում օդի թթվածինը ցուցաբերում է ուժեղ կլանումներ, որի պատճառով սպեկտրային սարքավորումները պետք է լինեն հերմետիկ վակուումային (10-4 - 10-5 մմ սնդ. սյ.): Եթե սարքը հագեցվի իներտ գազով, ապա վակուումային թույլատրելի մարզը կփոքրանա, օրինակ, հելիումի դեպքում այն սկսվում է 58 նմ –ից :

cover art: golden words, red background

Քիմիայի և դեղագիտության համառոտ հանրագիտարան

Հանրագիտարանը ներառում է ընդարձակ տեղեկություններ քիմիայում և դեղագիտությունում կարևոր նշանակություն ունեցող նյութերի, երևույթների, հասկացությունների վերաբերյալ, ինչն անհրաժեշտ է այդ և բժշկության, կենսաբանության, գյուղատնտեսության... բնագավառների գիտաշխատողների, ուսանողների, ավագ դպրոցի ուսցիչների, սովորողների համար:
Հրատարակչություն՝ Եվրոպրինտ
Հրատարակված է՝ 04.04.2016
Հրատարակություն՝ 1
ISBN՝ 978-9939-0-1720-4
Հասանելի է կոշտ կազմով