Фармацевтическая химия, дизайн лекарств Рудольф Акопян

Ռուդոլֆ Հակոբյան

Аддукты

Ադուկտներ

АДДУКТЫ (լատ. adductus – բերված, ձգված) – ադուկտները չունեն միանշանակ բաղադրություն : Սովորաբար մոլեկուլային կոմպլեքսներ են կամ միացման ռեակցիաների արգասիքներ, օր., պիկրինաթթուն նավթիլամինի հետ՝ C6H3(NO2)3•C10H7NH2: Այսպես անվանում են նաև անհայտ կառուցվածքով նյութերը (նշելով ելանյութերը), ինչպես նաև միացություններ, որոնց ընդունված կանոններով դժվար է անվանակարգել:

cover art: golden words, red background

Քիմիայի և դեղագիտության համառոտ հանրագիտարան

Հանրագիտարանը ներառում է ընդարձակ տեղեկություններ քիմիայում և դեղագիտությունում կարևոր նշանակություն ունեցող նյութերի, երևույթների, հասկացությունների վերաբերյալ, ինչն անհրաժեշտ է այդ և բժշկության, կենսաբանության, գյուղատնտեսության... բնագավառների գիտաշխատողների, ուսանողների, ավագ դպրոցի ուսցիչների, սովորողների համար:
Հրատարակչություն՝ Եվրոպրինտ
Հրատարակված է՝ 04.04.2016
Հրատարակություն՝ 1
ISBN՝ 978-9939-0-1720-4
Հասանելի է կոշտ կազմով